Výrobky s BLUESIGN® STANDARD = šetrně k životnímu prostředí

Bluesign® standard je světově nejpřísnější norma na ochranu životního prostředí, bezpečnost práce a ochranu spotřebitele. Původně byla vyvinuta švýcarskou organizací speciálně pro textilní průmysl. Dnes je podporována také výrobci „hardwarových“ produktů jako Deuter.

BLUESIGN® STANDARD

Bluesign® standard

Na rozdíl od mnoha jiných eko-značek se bluesign ® standard zaměřuje nejen na to, zda konečný produkt obsahuje znečišťující látky nebo zbytky chemikálií, ale na celý výrobní proces jeho jednotlivých složek. Důvod je jednoduchý: Výrobek může na trh vstoupit „čistý“, pokud se při jeho výrobě používají neznečištěné materiály.

V každé fázi výrobního řetězce, od surovin až po hotové zboží, je zkoumán způsob, jak optimalizovat proces z hlediska výběru materiálů, spotřeby energie a vody, použití chemických látek, hladiny hluku, emise do ovzduší a vody, jakož i bezpečnost a ochrana zdraví. Bluesign® screeningový nástroj slouží jako základ, na kterém jsou výrobní zařízení přezkoumávána nezávislými odborníky.

Pouze tehdy, když místo výroby úspěšně provedlo navrhovaná opatření ke zlepšení, může se stát systémovým partnerem bluesign®. Proto Bluesign BLUESIGN® STANDARDstandard zajišťuje ochranu spotřebitele a životního prostředí přímo na místě a ne až na konci výroby ve zkušebnách. To také znamená, že ochrana spotřebitele a životního prostředí není garantována pouze u jediného výrobku, ale u všech produktů pocházejících z dané výroby.

Bluesign standard má směrnice pro dva různé druhy etiket. „Bluesign approved fabric“ (látka schválena bluesign normou) se týká textilií použitých v nějakém výrobku, zatímco označení „bluesign product“ (bluesign výrobek) zahrnuje všechny komponenty výrobku. Etiketa „bluesign approved fabric“ se používá u výrobků, kde 90% z použitých textilií odpovídá bluesign normě. Zbylých 10% textilního materiálu nemůže přijít do přímého kontaktu s kůží a musí být v souladu s bluesign seznamem standardních látek (BSSL).

Výrobky se štítkem „bluesign product“ jsou první ligou: 95% použité textilie musí být bluesign certifikovaná látka („bluesign approved fabric“). Zbývajících 5%, které nesmí přijít do přímého kontaktu s kůží, musí dosahovat úrovně v souladu s BSSL a také musí projít laboratorními testy.

Kromě toho potisky, nášivky a příslušenství jako jsou spony a pásky musí být rovněž v souladu s bluesign normou. V současné době existuje prozatímní dohoda, která uvádí, že 30 % příslušenství musí vyhovovat bluesign normě.

Firma Deuter a Bluesign® standard...

Firma Deuter je na dlouhé a náročné cestě. Samozřejmě, že je mnohem jednodušší vyrobit tričko ze 100% bavlny nebo polyesteru v souladu s bluesign normou, než vyrobit batoh složený z nejméně 220 různých dílů!

To je také důvod proč naštěstí existuje stále větší množství výrobků se štítkem „bluesign approved fabric“. Těch, kteří mají označení „bluesign product“ je o poznání méně a jsou to většinou firmy z oděvního odvětví. Certifikace „bluesign product“ je v současné době nereálná pro výrobek tak komplexní jako je batoh. Nicméně  firma Deuter společně s  jejich partnery pracuje na implementaci bluesign normy v celém jejich dodavatelském řetězci. Cílem firmy je vyrábět batoh s certifikací „bluesign product“.

Další informace o bluesign standard zde: www.bluesign.com

Zdroj www.deuter.com

Odebírat

Pin It on Pinterest