Novinky veletrhu Ispo 2017: Vyhledávač Barryvox® S Mammut

Nová generace Barryvox® vyhledávačů se vyznačuje stejnou bezchybnou spolehlivostí jako předchozí známé lavinové Barryvox® vyhledávače. Zároveň přináší několik významných nových vylepšení v použití a výkonu přístroje.

BARRYVOX 03

Nová generace Barryvox® vyhledávačů
Jsou výkonné, jednoduché a rychlé

To, čím Mammut® lavinový vyhledáváč opravdu vyniká, je intuitivní ovládání. Uvědomujeme si totiž, že pouze pokud jste schopni ovládat svůj přístroj téměř se zavřenýma očima, budete ho opravdu schopni použít v nouzové situaci, uvádí ke svým novým vyhledávačům značka Mammut.

Výkonné vyhledávání

  • Šířka prohledávaného pásu 70 m. Dosah vyhledávače může zachránit  životy.

Snadné vyhledávání

  • Kompletně přepracované uživatelské rozhraní. Jednodušší je často bezpečnější.

Rychlá záchrana

  • Přímé navádění.
  • Funkce označení (mark) napomáhá rychlejší lokalizaci.
Vyhledávač Barryvox® S Mammut

Vyhledávač Barryvox® S Mammut

Výkonné vyhledávání

Šířka prohledávaného pásu 70 m, aneb proč může dosah vyhledávače zachránit životy.

Pokud poměřujeme lavinové vyhledávače z hlediska jejich dosahu, jedna hodnota jasně vyčnívá: šířka prohledávaného pásu.

Větší, kruhový přijímaný vlnový dosah znamená, že k detekci zasypaných vyhledávačů dochází rychleji, prohledávané pásy jsou širší, délka vyhledávací trasy po lavině je kratší a oběti laviny jsou nalezeny rychleji.

S šířkou prohledávaného pásu 70 metrů (v digitálním režimu) a spolehlivě použitelným přijímacím vlnovým rozsahem do 70 metrů patří Barryvox® mezi světovou špičku mezi vyhledávači.

Vyžadujeme co nejvyšší dosah, protože víme, že šetří čas a zachraňuje životy.

BARRYVOX 01

Nová generace Barryvox® vyhledávačů má široký, spolehlivě použitelný prohledávací pás 70 metrů. Tento vysoký dosah vyhledávače snižuje délku vyhledávací trasy po lavině, a tudíž zkracuje vyhledávací čas. Rychlost je rozhodujícím faktorem úspěšné lavinové záchrany.

Rychlá záchrana

Přímé navádění a proč funkce označení (mark) napomáhá rychlejší lokalizaci.

Klasický scénář záchrany zasypaných lavinou předpokládá jednoho zasypaného jedince a jednoho či více zachránců. Nicméně realita často neodpovídá této teoretické situaci. Ve Švýcarsku je okolo 40% zasypaných součástí lavinového neštěstí s více zasypanými osobami, což činí situaci výrazně složitější. Přístroje bez funkce označení mohou někdy navádět zachránce sem a tam mezi dvěma zasypanými, plýtvat tak drahocenným časem a snižovat šance na záchranu zasypaných osob. Funkce označení (mark) umožňuje, aby zachránce hledal každou zasypanou osobu, jako by byla jedinou v lavině. Lavinový vyhledávač odfiltrovává signály ostatních zasypaných osob. Jakmile najdete a označíte první zasypanou osobu, Barryvox® vás navádí dál. Zatímco váš kolega začíná vyhrabávat prvního zasypaného, vy už pokračujete v hledání přímo ke druhé zasypané osobě.

V případě lavinového neštěstí s více zasypanými osobami použití funkce označení (mark) znamená, že nemusíte použít složitou, časově náročnou a obtížně interpretovatelnou metodu 3 kruhů nebo jinou metodu.

BARRYVOX 02

Vylepšená funkce označení umožňuje, aby zachránce hledal více zasypaných osob v lavině stejným způsobem, jakým by hledal jednu.

Lavinové nehody s více zasypanými osobami se vyskytují častěji, než je obecně předpokládáno: 40% všech zasypaných je jednou ze dvou zasypaných osob v lavině, 20% zasypaných je součástí nehody s třemi zasypanými. A 5% případů dokonce obsahuje čtyři a více zasypaných osob. To činí potřebu snadné manipulace s lavinovými vyhledávači při skialpinismu a freeride ještě důležitějšími.

Související články:

Odebírat

Štítky článku

Pin It on Pinterest