Jak bezpečně slaňovat?

Slaňování slouží k návratu v příkrém lezeckém terénu, kterým není možné scházet. Přestože slaňování není technicky nijak náročné a brzy si jej osvojí každý nováček, patří mezi ty nejrizikovější činnosti v horolezectví.

Jak bezpečně slaňovat

Příčinou nehod bývá především nekoncentrovanost a nedbalost. Věnujte proto slaňování dostatečnou pozornost a nestyďte se sebejistit pojistným Prusíkovým uzlem!

K tomuto sebejištění se používá pomocná šňůra, tzv. prusík (nejlépe kulatá smyčka o průměru 6 mm). Ta spojuje úvazek lezce s lanem, na kterém drží pomocí samoblokovacího uzlu – Prusíkova dvojitého uzlu.

Stoprocentně  jisté  slaňovací  stanoviště  je nejdůležitějším předpokladem bezpečného slanění. Při slanění z jednoho bodu (kruh, borhák), které je na cvičných skalkách časté, je důležité slaňovací bod zkontrolovat alespoň vizuálně a při pochybnostech přidat další jištění. V žádném případě neslaňujte z jedné staré skoby!

Při nouzovém slanění (útěk z cesty) z plochého nýtu neprotahujte lano přímo nýtem, ale raději obětujte karabinu nebo nýtem, provažte pomocnou šňůru. Při slaňování, na rozdíl od jištění, se smí dostat lano do kontaktu se smyčkou, protože při slaňování se vůči sobě navzájem nepohybují.

BEZPEČNÉ SLANĚNÍ KROK ZA KROKEM

Obr. 1 - Příprava odsedávací smyčky ke slanění, ilustrace Petzl

Obr. 1 - Příprava odsedávací smyčky ke slanění, ilustrace Petzl

Ke slaňování použijte tzv. odsedávací plochou smyčku. „Odsedávka“ je liščí smyčkou spojena s jisticím okem sedacího úvazku nebo provlečena opaskem a nohavičkami (obr. 1). V polovině odsedávky je uvázaný vůdcovský uzel,  který  vytvoří  na  odsedávce  další  oko (obr. 1).

Pokud slaňujete na polovičních nebo dvojitých lanech, svažte k sobě oba prameny vůdcovským  uzlem,  který  při  následném stahování  lan  se  nejsnáze  tahá  přes  hrany a na koncích lan udělejte jednoduchý uzel, abyste v případě, že lana nekončí na zemi neprojeli (obr. 2).

Obr. 2 – Prameny polovičních nebo dvojitých lan k sobě svažte vůdcovským uzlem, ilustrace Petzl

Obr. 2 – Prameny polovičních nebo dvojitých lan k sobě svažte vůdcovským uzlem, ilustrace Petzl

1. Do slaňovacího stanoviště zapněte karabinu ze své odsedávací ploché smyčky a zašroubujte pojistku karabiny.

2. Do připravených pramenů lana založte slaňovací pomůcku a karabinou ji spojte s dolním okem uprostřed odsedávky. Zašroubujte pojistku karabiny (obr. 3).

3. Z pomocné šňůry uvážete pod slaňovací pomůckou, přes oba prameny lana, samoblokovací uzel – francouzský prusík,  klasický dvojitý prusík nebo Machardův prusík, viz základní horolezecké uzle (obr. 4).

4. Karabinou spojíte tuto pomocnou šňůru s jisticím okem sedáku a zašroubujete pojistku (obr. 5).

5. V tuto chvíli jste zajišteni díky samoblokovacímu  uzlu.  Proto  můžete odlehčit odsedávku a vypnout ji ze stanoviště. Druhou rukou přitom držíte prameny lana pod slaňovací pomůckou. Ještě před vypnutím jištění ze štandu pro jistotu sedněte plnou vahou do připravené slaňovací pomůcky, čímž překontrolujete správné založení lana do pomůcky! Sebejištění zrušte až tehdy, jste-li si na 100 % jisti, že slaňování máte bezpečně připraveno! (obr. 6).

6. Techtip: Uvolněnou karabinu z odsedávky zacvakněte nad slaňovací pomůckou přes pramen lana, který hodláte po slanění stahovat. Po uvolnění lan na konci slaňování tak víte, že v rukou držíte správný konec lana. Tím výrazně snížíte riziko zaseknutí  lana při stahování (obr. 9).

7. Při slaňování držte prameny lana oběma rukama pod slaňovací pomůckou, přičemž jednou rukou posouvejte dolů pojistný samoblokovací uzel ( obr. 7).

Obr. 3-7 - Slaňování krok za krokem, ilustrace Petzl

Obr. 3-7 - Slaňování krok za krokem, ilustrace Petzl

Obr. 8 – Vypnout sebejištění ze štandu je možné až po zkontrolování, zda je vše v pořádku – lano správně provlečené kruhem a založené ve slaňovací pomůcce, jistící prusík navázaný na lano a spojený s jisticím okem sedáku a pojistky zámků karabin jsou zašroubované.

 

Obr. 9 – Při slaňování jsou obě ruce pod pomůckou, jedna drží prameny lana a druhá posouvá samosvorný uzel (prusík) po laně. Před slaňováním zapněte karabinu z odsedávky kolem toho pramenu lana, který budete stahovat, usnadníte si jeho stahování (platí především u svázaných lan).

 

TIP: Přečtěte si další lezecké tipy v našem outdoor rádci INFO@HUDY ...


Odebírat

Pin It on Pinterest