Den správného freeridera

Robin Kaleta radí, jak se připravit, a jak strávit pohodový a bezpečný den na lyžích mimo sjezdovku. Jestli vás láká ježdění panenskými svahy, mohly by se vám následujicí řádky náramně hodit. Učte se od těch nejlepších.

Video: Zásady bezpečnosti a lavinové vybavení na freeride

Večer věnuj nejen zábavě, ale rozhodně také plánování sjezdů na další den. Získej informace o lavinové situaci i prognóze jejího vývoje. V horách západního světa to opravdu není problém. Sleduj například webové stránky avalanches.org, aplikace pro smartphony.

Zjisti nebo prozkoumej reálnou situaci v oblasti, kde lyžuješ (pozorování lavin, testování stability sněhu, informace na tabulích, zeptej se místních záchranářů, horské policie, vlekařů…). I jízda lanovkou nabízí často dobré podmínky k pozorování terénu.

Srovnej první dojmy z terénu s podmínkami, které jsi předpokládal v předvečer při plánování svých lajn.
Proveď se svými kamarády vzájemnou kontrolu lavinových vyhledávačů. Ve skupině si vyjasněte očekávání i role každého jednotlivce. Nenech se strhnout nebo dostat pod tlak hektickým nebo riskantním chováním ostatních freeriderů.

Kontrola vyhledávačůPrvní sjezd podnikej v méně nebezpečném terénu, ne takový, který bude na hranicích tvých jezdeckých dovedností. První sjezd zvol v terénu, kde předpokládáš znalost sněhové stability a kde je pro tebe nejsnáze posouditelná míra nebezpečí.

Snaž se přemýšlet o nebezpečí přiřazením reálných podmínek v terénu k vzorům typického lavinového nebezpečí. Pomůže ti to uvědomit si hlavní zdroje nebezpečí. Postupným získáváním informací o sněhu lze lépe posoudit nebezpečí a roste pravděpodobnost správných rozhodnutí a v průběhu dne ti může otevřít cestu i do náročnějšího terénu.

Během dne vyhledávej informace od ostatních lyžařů. Posuzuj je ale velmi kriticky a ber je s rezervou. Vlastní rozum by měl zůstat na prvním místě. Večer zorganizuj skupinovou debatu o lyžování během dne, prodiskutujte co bylo (ne) bezpečné a proč…

Den freerideraVolba linie sjezdu:

Volba linie sjezdu neboli lajny je ve freeridingu jedna z nejdůležitějších věcí. Ovlivňuje bezpečnost, estetiku, prožitek i případný audiovizuální výstup (foto, video) z jízdy. Na samotném svahu je to již zpravidla jediná věc, kterou můžete ovlivnit, a proto je potřeba věnovat výběru linie náležitou pozornost.

Linii sjezdu můžete volit podle mnoha různých kriterií: originalita, bezpečnost, exponovanost, estetický dojem, náročnost, … Po zhodnocení priorit zpravidla kombinujete výše uvedená kritéria. Ve snaze o výběr co nejlepší linie dle zvolených kritérií zjišťujete nejrůznější informace, které se poté snažíte analyzovat a získat tak co nejlepší představu o podmínkách při výběru lajny a následném sjezdu.

Den FreerideraPodstatné informace:

Aktuální lavinová situace (ve většině středisek jsou v mezistanicích lavinové zprávy, případně předpověď na internetu). Informace o množství a kvalitě sněhu na daném svahu (buď vlastní zkušenosti z minulé jízdy, zkušenosti z podobně orientovaných, prudkých, výškově položených a větrem ovlivňovaných svahů nebo jedním z testů sněhové pokrývky.

Informace o rozmístění terénních nerovností, skal, žlebů a převějí na sjížděném svahu (buď z vlastního předchozího sjezdu, stop lyží jiných lyžařů – pozor mohou rychle přibývat a zmást nás při sjezdu, na základě studia svahu dalekohledem z protisvahu nebo ze strany).

Informace o viditelnosti a světelných podmínkách na svahu. Dostatečná viditelnost je základním předpokladem pro volbu bezpečné linie. Pakliže fotíte nebo natáčíte, jsou světelné podmínky důležité.

Intuice – iracionální kritérium, ale velmi důležité. Intuici se naučte naslouchat, ovšem je třeba odlišit intuici od lenosti.

Ideální linie je potom výsledkem kombinací všech kritérií ve světle všech informací, které máte k dispozici. A k tomu intuice. Taková linie by tedy měla být co nejbezpečnější, na hranici vašich fyzických a technických schopností a v ideálním případě i vizuálně zajímavá.

Po výběru takovéto linie je potřeba zaměřit se ještě na pár věcí:

Bezpádové zóny (no fall zone) – místa, kde se nesmí spadnout, například z důvodu rizika pádu ze skály, a tudíž je na místě maximální opatrnost pří jízdě.

Úniková místa – v případě uvolnění většího množství sněhu v potenciálně rizikových místech svahu.

Vizualizace celé jízdy – samotné vybrání linie je jen menší část úspěšného sjezdu, daleko náročnější je plánovaný záměr uskutečnit. Každý svah totiž shora vypadá jinak než zezdola. To, co při plánování vypadá jako jasná volba, je najednou, když stojíte nahoře, v lepším případě změť bouliček a vln, přičemž nevíte, co je pod nimi. Zde přicházejí na řadu zkušenosti, digitální fotka z protisvahu a představivost.

Den FreerideraNa závěr:

Je samozřejmě nekonečné množství sjezdů a zdaleka ne vždy bude potřeba přistupovat k nim takto profesionálně.

Každý, kdo okusí pocit z projetí panenského svahu po linii, kterou si musel sám vybrat, zhodnotit a následně projet, bude pravděpodobně „polapen do spárů freerideu“ a předchozí řádky se mu budou hodit.

Připravil pro vás HUDY a Millet ambassador Robin Kaleta


TIP: Hrajte o freeridecamp s Robinem Kaletou. Soutěž potrvá od 1. 12 do 31. 12. 2014.


Malá video ochutnávka freeridecampů Robina Kalety

Odebírat

Pin It on Pinterest