Co je to ledovec a jak na něj?

V případě, že se chystáte na alpské vrcholky, ledovce vás neminou. Buďte na ně připraveni! Přinášíme stručné shrnutí informací o pohybu na ledovci pro ty, kteří se do tohoto nového prostředí chystají a neví co je čeká. Dozvíte se co je to ledovec a kam za ním případně vyrazit.

Na ledovci

Ledovcové vysokohorské túry

Ledovce jsou nesporně hodnotným zpestřením letní horské krajiny. Vlivem oteplování nám sice v posledních letech mizí před očima, nicméně stále jsou zde a s jejich krásou, ale i nebezpečím se budeme setkávat ještě alespoň několik desetiletí.

Ledovce a alpinismus

Ledovce nám v horách často usnadňují výstupy na vrcholy. Jít po „hladkém“ ledovci přímou cestou je snazší než balancovat suťoviskem nebo se proplétat po pěšince mezi balvany. Stejně tak lezení po skále je často náročnější a vlivem padajících kamenů i nebezpečnější. Lezení po ledovém svahu do sklonu 60 º je mnohem rychlejší a většinou i bezpečnější.

Údolní ledovec

Vysokohorský turista se většinou pohybuje po mírně nakloněných ledovcových splazech, které ve vyšších partiích hory často přecházejí v sice strmější, ale velmi často schůdné svahy. Je-li už kopec natolik strmý, že je nejištěný postup nebezpečný, zvolíme metodu postupového jištění, případně ukotvíme fixní lano.

Zrádné trhliny

Budování štandů se věnujeme na jiném místě našeho blogu, zůstaňme tedy na mírně skloněném ledovci. Ač se to na první pohled nezdá, chůze po ledovci připomíná procházku po střechách několikapatrových domů, spojených labilními můstky. Trhliny, typické znaky skoro každého ledovce, jsou často pár desítek metrů hluboké a pád na jejich dno může být příčinou zranění, nezřídka bohužel i smrti. Nebezpečí trhlin bývá občas neprávem zpochybňováno. Zkuste se nechat spustit na laně do chřtánu mrazivého kolosu jen pár metrů pod povrch a respekt k ledovci se rychle dostaví.

Na ledovciKam za ledovci

Nejbližší zaledněnou oblastí jsou Alpy. Od Salzburgu na západ najdeme řadu hor pokrytých ledovci. Nepsaným královstvím ledovců jsou Alpy ve Švýcarsku. V této zemi pokrývá ledovec 7 % území. K vidění je zde Aletschgletscher – nejdelší ledovec (24 km) v kontinentální Evropě. Podrobné informace o alpských túrách najdeme v mnoha kvalitních průvodcích, převážně v němčině.

Další poměrně zaledněnou částí Evropy je severní polovina Skandinávského poloostrova a především ostrovy Island a Špicberky. Nejmohutnější zalednění na Zemi je kromě Arktidy, Antarktidy a Grónska ovšem v asijských velehorách – Kavkaz, Pamír, Ťan-Šan a především Karakorum a Himálaj. Na americkém kontinentu lze ledovce obdivovat hlavně na Aljašce a v Patagonii.

Ledovce v kostce

Názvosloví trhliny v ledovciV určité nadmořské výšce se voda díky nízké teplotě neudrží v kapalném skupenství. Toto rozhraní se nazývá sněžná čára a její výška závisí na místních geografických a klimatických podmínkách (Alpy 2400-3200 m n. m., Kavkaz 2800 m n. m. na západě až 3900 m n. m. na východě, Pamír 4000-5000 m n. m., Himálaj 4700-5200 m n. m).

Nad touto čarou dochází (v případě dostatečných srážek) k akumulaci sněhu, který v teplém období nestihne roztát. Následnou rekrystalizací způsobenou střídáním teplot a tlakem horních vrstev sněhu se sníh mění v hrubozrnný firn a poté v led. A tak vznikají ledovce. Erozní činnost ledovce je jedním z nejmocnějších činitelů podílejících se na vzniku horského reliéfu.

Ledovce se pohybují působením gravitace a tvoří tzv. „trogy“ údolí tvaru U. V závěrech údolí jsou typické kary. Ledovcové splazy, které zasahují pod sněžnou čáru, pod touto čárou roztávají. Postupující ledovec působí na své okolí jednak tím, že rozrušuje podloží a zároveň transportuje velké množství materiálu, který působí jako brusivo. Tento materiál se akumuluje v místě tání ledovce a tvoří takzvané morény.

Na ledovci s trhlinamiV závislosti na místě dělíme morény na čelní, spodní (bazální), boční a ústupové - zanechané na místě ustupujícím ledovcem (vznikají však rovněž morény středové - vytlačené na povrch ledovce, např. pod místem soutoku dvou ledovcových splazů). Morény mohou tvořit hráz pro vodu z ledovce a tvořit tak jezera. Tak vzniklo například Štrbské nebo Popradské pleso ve Vysokých Tatrách.

Ledovce dělíme na pevninské, někdy též kontinentální (štítové), a horské. Pevninské mohou pokrývat celé kontinenty, či velké pevniny v dnešní době Antarktida nebo Grónsko.

Horské ledovce mívají oproti kontinentálním většinou mocnost pouze desítek metrů. Podle tvaru a výskytu můžeme horské ledovce rozdělit do několika druhů. Náhorní - ploché ledovce na vysokých náhorních plošinách, údolní - tvoří charakteristická ledovcová údolí - "trogy", karové - mají jen velmi krátký splaz, svahové, visuté - ledovce bočních údolí majících dno nad ledovcem hlavního údolí.

Horské chaty

Na ledovci jedině navázanýZvolíme-li si za cíl túry v Alpách, je obvyklé, že spát budeme na horských chatách. Jsme-li členy některého z alpských spolků, zaplatíme za nocleh podstatně méně. Běžné bývá stravování formou polopenze. Jednoduchá snídaně a bohatá večeře o třech, čtyřech chodech.

Jazykový koutek

Slovo ledovec pochází z latinského glacies. V různých částech Alp má i další lokální názvy. V západním Rakousku a Bavorsku kees nebo ferner, ve východním Švýcarsku vadret. Francouzsky i anglicky se ledovec označuje glacier, španělsky hielo.
Na mapách je značen bílou a modrou barvou. Stav ledovců (délka, trhliny) je na každé topografické mapě k jistému datu, které je uvedeno v tiráži mapového listu.

Hudy mountain guidesHorští vůdci

Pohyb po ledovci je komplexní disciplína a pro samostatný pohyb je dobré absolvovat školení nebo ledovcový kurz. Takové kurzy a ledovcové túry s výstupy na alpské vrcholy zajišťuje kancelář horských vůdců HUDY MOUNTAIN GUIDE. Začněte s těmi nejlepšími.

Záchrana z trhliny pomocí MAMMUT Rescyou setu. Snadno a rychle.

Odebírat

Štítky článku

Pin It on Pinterest