Jak správně jistit?

V tomto článku se dozvíte jak správně jistit při lezení ať už na umělé stěně nebo na venkovních skalách. Analýza ukázala, že většina úrazů při pádu na zem byly způsobeny chybnou obsluhou jistících pomůcek. Proto nikdy správné ovládání jistících pomůcek nepodceňte...

Jak správně jistit?

OBECNÉ ZÁSADY

 • Naučit se jistit v souladu s logikou tří principů.
 • Čím níže je lezec nad zemí, tím více je nutno jistit s napnutým lanem a s nejvyšší koncentrací. V této fázi musí zrak jistícího stále sledovat lezce. Lezec by měl podle okolností zakládat lano do postupové jištění až ve chvíli, kdy je pasem na jeho úrovni.
 • Je-li prvolezec výše nad zemí (na umělé stě- ně většinou nad třetí, čtvrtou expreskou), roste význam dynamického jištění, aby se předešlo tvrdým nárazům padajícího do stěny. Plynulé zabrzdění pádu rovněž snižuje strach z padání u prvolezců.
 • Při povolování lana k lezci je vhodné udělat jeden, dva kroky ke stěně, současně povolit lano v jistítku a nakonec, až lezec cvakne lano do expresky, udělat zase jeden až dva kroky zpět od stěny. Tato metoda je nejrafinovanější formou tréninku k podpoře pozornosti, protože jistící je v pohybu.
 • Udělat na volném konci lana uzel, který za mezí nechtěnému vyjetí lana z jisticí pomůcky.

BUĎTE POZORNÍ

Jak správně jistit?

Jak správně jistit?

Během jištění jsou běžné rozhovory mezi sousedními jistícími lezci, zrak jistícího často spočine  na  pěkné  slečně  apod.  To  vše  na  úkor sledování jištěného. Nadmíru prověšené lano bývá také častým zlozvykem. Dosud každý věřil, že právě nepozornost je hlavní příčinou nehod, ve skutečnosti je to chyba při jištění.

CO JE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ

Perfektní pozornost není ani proveditelná, ani dosažitelná! Proto musí být naše technika jištění zvládnutá natolik, aby byla úspěšná i při zachycení nečekaného pádu v případě, že nesleduji svého partnera a myšlenkami jsem zcela mimo. Nelze ovšem tolerovat:

 • zanedbání logiky tří principů ledabylou nebo dokonce chybějící vzájemnou kontrolu spolulezců
 • přílišný průvěs lana

LEZTE BEZ PROVĚŠENÉHO LANA

Jak správně jistit? Lezte bez prověšeného lana

Jak správně jistit? Lezte bez prověšeného lana

Příčiny pádů na zem mohou být při správném navázání následující: chybná obsluha jistítka, prověšené lano u jistícího nebo lano prověšené vinou prvolezce.

Prověšené lano zbytečně zvyšuje nebezpečí pádu na zem. Proto by se měl jistící vyvarovat příliš volnému lanu, na kterém jistí prvolezce. Platí to především v prvních metrech cesty.

Často podceňované nebezpečí: délka volného lana vznikající při jeho nabírání prvolezcem před zacvaknutím lana do expresky může být příčinou pádu až na zem!

LOGIKA TŘÍ PRINCIPŮ

Na základě dlouholetého pozorování a analýz nehod vznikl bezpečnostní koncept shrnutý do pojmu „logika tří principů“. Jisticí pomůcka a technika jištění se přitom dají přirovnat k židli se třemi nohami. Ani jedna ze tří nohou nesmí být podražena, jinak židle, resp. lezec spadne na zem.

 1. princip: jistící musí dodržet princip brzdící ruky
 2. princip: nic nesmí omezovat brzdící mechanismus jisticí pomůcky 
 3. princip: reflexy jistícího jsou normální (bez omezení)

1. PRINCIP BRZDÍCÍ RUKY

Logika tří principů

Logika tří principů

Aby mohla být garantována kontrola nad průběhem lana, musí být brzdné lano vedeno napnuté mezi jistítkem a brzdící rukou. Byť jen na zlomek vteřiny puštěné brzdící lano může mít fatální následky.

(Pozn: brzdné lano je to, které vychází volně z jistítka, brzdící ruka svírá tento pramen lana.)

2. BRZDÍCÍ MECHANIKA JISTICÍ  POMŮCKY

Bezpečnou  funkci  jisticí  pomůcky  ovlivňuje poloha brzdící ruky vůči jisticí pomůcce. Jisticí pomůcky fungují na principu brzdícího „ohybu“ lana. Lano prochází jistítkem přes malý rádius,  a  tak  se  při  napnutí  lana  dostatečně přizbrzdí nebo dokonce zasekne. Brzdící ruka ale musí v případě pádu držet lano tak, aby brzdící mechanismus fungoval.

3. REFLEXY ČLOVĚKA

Zásadní význam má svírací reflex. Hrozí-li, že se lano při pádu lezce vytrhne jistícímu z rukou, sevřou dlaně podvědomě lano a současně jím trhnou do protisměru k tělu, nezávisle na tom, jak je jistící vyděšen. Vyděšení jistícího naopak zvyšuje účinnost svíracího reflexu. Držení je křečovité.

JAK SNÍŽIT RIZIKO PŘI LEZENÍ

 • jištění podle „logiky tří principů“
 • důsledná manuální a vizuální vzájemná kontrola mezi spolulezci („partner check“)
 • jasná komunikace mezi lezci postupná výuka jištění
 • pokud možno co nejmenší průvěs lana dynamické jištění prvolezce

Zlaté  pravidlo: při jištění spolulezce musí vždy alespoň jedna ruka svírat brzdné lano.


TIP: outdoor rádce INFO@HUDY  ke stažení v pdf...


Podívejte se na vtipné leč pravdivé video, ve kterém uvidíte nejčastější chyby jističe... A nezapomeňte, jste to vy, kdo má život parťáka ve svých rukou. 

Odebírat

Pin It on Pinterest