Jak správně jistit s Grigri

Valná většina uživatelů poloautomatického jistítka Grigri jistí jedním ze způsobů, při němž existuje nebezpečí neudržení padajícího partnera. Není to i váš případ? Proto byla vymyšlena metoda jištění, která umožňuje jištění přes Grigri zcela bezpečně.

Bezpečné jištění s Grigri

Jak Grigri funguje?

Brzdící ruka zde plní dva úkoly současně: jednak palcem zabraňuje nechtěnému blokování Grigri, a jednak zůstává brzděné lano důsledně pod kontrolou. Tím je zaručeno držení lana i během rychlého povolování. Při tomto základním držení blokuje Grigri při každém pádu okamžitě, i když palec zůstává na uvolňovací páce. Při spouštění drží brzdící ruka (u praváka pravá) lano pod Grigri, druhá ruka táhne uvolňovací páku pomalu k tělu.

Výhody správné metody jištění přes Grigri:

  • Umožňuje snadnější protahování i tlustšího lana jisticí pomůckou.
  • Špatné založení lana je okamžitě odhaleno.
  • Splňuje kritéria logiky tří principů.
  • Palec brzdící ruky může krátkodobě (pouze při rychlém povolování lana) tlačit na uvolňovací páku, neboť když zbývající čtyři prsty v případě potřeby stisknou lano, stačí tento impuls ke spuštění automatického brzdícího mechanismu přístroje, a tím k zastavení lana.
    Po tomto rychlém povolení lana (zejména při cvakání lana do postupového jištění) se ruce jističe vracejí zpět do základní pozice pro jištění či povolování.

Bezpečné jištění s Grigri
(zleva doprava)
Základní pozice pro jištění, povolování lana

Navykněte si neustále držet ruce v této pozici, je to základní pozice při jištění.
Pro snazší průchod lana jistící pomůckou je lepší tlačit lano do brzdy, než ho tahat z brzdy ven.

Povolování lana (rychlé)

Grigri je lehce sevřeno mezi palcem, který brání nechtěnému blokování, a ukazováčkem. Čtyři prsty brzdící ruky důsledně obepínají brzdící lano. Všimněte si pozorně opřeného ukazováčku o oblou hranu jistítka a polohy palce. Vyzkoušejte si to se svým Grigri.
Pozn.: po tomto rychlém povolení lana se ruce jističe vždy vracejí do základní pozice pro jištění či povolování.

Zachycení pádu

Brzdící ruka drží lano pod Grigri. Jedna ruka zůstává stále na brzdícím laně. Pro větší ztlumení pádu proveďte dynamické jištění (povyskočte).

Dobírání lana

Při dobírání drží obě ruce stále lano, jedna nad a druhá pod (za) jistítkem.

Petzl Grigri 2Nevíte co je to Grigri 2?

Nová, menší a lehčí (o 25% menší a 20% lehčí) verze nejznámější brzdy GriGri. Od svého předchůdce se kromě menších rozměrů liší i použitím na tenčích lanech.

Vhodná pro sportovní lezení v tělocvičnách a na skalkách. Méně vhodná pro big wall a alpinismus.

GriGri 2 je samoblokující brzda s vynikající konstrukcí na jištění a slaňování (pozn. pouze na jednom prameni lana).

Grigri2 má zdokonalenou konstrukci, která umožňuje vynikající kontrolu při spouštění nebo slaňování. Jedna ruka vždy drží volný konec lana a druhá ruka páčkou kontroluje rychlost spouštění nebo slaňování.

Třecí plochy jsou vyrobeny z nerezové oceli a zaručí dlouhou životnost produktu.

Grigri 2 je vhodné pro lana od 8.9mm až 11mm (nejlepší jsou však lana o průměru 9.4mm – 10.3mm).

Video:

V tomto videu se seznámíte se správným používáním Grigri 2 včetně založení lana, jištění prvolezce, dávání lana a jištění na top rope.

Odebírat

Pin It on Pinterest