Jak správně zakládat postupové jištění?

Prvolezec musí bezchybně ovládat zakládání postupového jištění. Při lezení na stěně a cvičných skalách si vystačí jen se správným nacvakáním expresek do nýtů, při alpském lezení je nutností správně zakládat i mobilní jisticí body – friendy, vklíněnce, smyčky, šrouby do ledu, atp.

Jak správně zakládat jištění

Pokud lano do expresky založíme chybně, hrozí při pádu samovolné vyháknutí lana ( obr.2) nebo prasknutí nevhodně zavěšené karabiny.

Dodržujte následující pravidla:

 • Expresky si připravte tak, aby zámky obou karabin byly ve spojovací šité smyčce založeny na stejnou stranu.
 • Expresku zavěšujte vždy tak, aby se zámky žádné z karabin nedotýkaly stěny (obr. 3, 4) (nejčastěji na pískovcových kruzích).
 • Používejte expresky optimální délky.
 • Karabiny  v expresce nesmí být zatěžovány příčně,
  ani ohýbáním o skalní hranu ( obr. 3, 4).
 • Lano probíhá podél stěny a poté přes karabinu
  k lezci – vždy přes stranu bez zámku.
Obr. 2 - Špatné zpnuté lano v expresce může mít fatální následky, ilustrace Black Diamond

Obr. 2 - Špatné zpnuté lano v expresce může mít fatální následky, ilustrace Black Diamond

Obr. 3 - Správné i chybné založení lana do karabiny

Obr. 3 - Správné i chybné založení lana do karabiny

Obr. 5 - Nebezpečná poloha karabiny

Obr. 4 - Nebezpečná poloha karabiny

 ZALOŽENÍ LANA DO EXPRESKY

Jde o náročný moment. Zejména zpočátku cesty hrozí při nabrání lana  kvůli průvěsu lana nebezpečí pádu na zem. Postupujte následujícím způsobem: ( obr. 1)

 • Lano zapínejte z co nejstabilnější pozice, kterou fixujete nataženou paží.
 • Lano pokud možno zapínejte do expresky ve výši sedacího úvazku. Zacvaknutí lana nataženourukou nad hlavou je silově náročnější,a když se nepodaří, pád je výrazně delší.
Jak správně zapínat expresky

Obr. 1 – Založení lana do expresky

POZOR NA LANO MEZI NOHAMA

Pro prvolezce je velmi důležité správné vedení lana vzhledem k tělu. Noha lezce nesmí být nikdy mezi lanem a skálou, jinými slovy, lano nesmí probíhat za nohou – viz obrázek. V pří- padě pádu v tom případě existuje nebezpečí převrácení těla hlavou dolů v důsledku za- kopnutí o lano. Díky následnému saltu výraz- ně roste nebezpečí zranění hlavy a páteře.

Pozor na lano mezi nohama, ilustrace Petzl

Pozor na lano mezi nohama, ilustrace Petzl

ZABRAŇTE SILNÉMU TŘENÍ LANA

Prvolezec se snaží vést lano tak, aby jeho linie byla přímá. V opačném případě vzniká kvůli ohybům lana v expreskách tření, které se kara- binu od karabiny zvyšuje a lezci výrazně ztěžuje postup. Tření lana snižujeme používáním expresek různé délky, spojením dvou expresek nebo šitých smyček.

Zabránění silnému tření lana

Zabránění silnému tření lana


TIP: Přečtěte si další lezecké tipy v našem outdoor rádci INFO@HUDY ...


Odebírat

Pin It on Pinterest