Jaké jsou lezecké styly?

Jak jsi tu cestu vylezl? Na RP, PP nebo dokonce on-sight? Co všechno tyhle písmenka v lezeckém světě znamenají, rozklíčujeme v následujícím článku o lezeckých stylech.

Ze steny do skal

Rotpunkt, redpoited (RP)
Jedná se o volné přelezení cesty odspodu, na prvním konci lana, bez pádu. V průběhu výstupu lezec osazuje dodatečná jištění a propíná jištění fixní. Žádné jištění nesmí být použito k odpočinku. V případě pádu se lezec musí nechat spustit do nejbližšího „no hand restu“ (místo, kde lze odpočívat bez držení rukou), musí stáhnout lano a odstranit veškeré dodané jištění a fixní jištění. Otcem tohoto stylu je Kurt Albert z Německa, který od roku 1976 ve Franské Juře začal označovat technické cesty, které se mu podařilo přelézt volně, červenou tečkou na nástupu.

Pink point, pinkpointed (PP)
Totožný styl jako RP. Jde o volné přelezení cesty odspodu, na prvním konci lana, bez pádu. Rozdíl je pouze v tom, že veškerá jištění v cestě jsou již předem osazena. To jestli je styl PP stejně hodnotný jako RP už záleží na vás. Je třeba si uvědomit, že osazená jištění jsou v cestě ponechána, a tak samotné zapnutí lana do expresky je snazší, lezec se nemusí natahovat ke kruhu nebo nýtu a tím ušetří nejen kroky, ale často i potřebnou sílu k úspěšnému přelezu.

On sight (OS)
V překladu název znamená „na první pohled“ a v lezecké praxi jde o volné přelezení cesty prvním pokusem. Lezec vyleze cestu bez jakéhokoliv prohlédnutí nebo předem získaných informací o ní. Neznámou cestu přelezete na prvním konci lana, odspodu, bez pádu a veškeré jištění si lezec osazuje v průběhu výstupu. Jedná se o jeden z nejhodnotnějších lezeckých stylů, vyžadující mnoho lezeckých zkušeností.

Flash
Totožný styl jako OS. Cestu jste nikdy nezkoušeli, ale je povolené získat o ní předem informace anebo pozorovat jiného lezce při jejím přelezu. Cestu přelezete na prvním konci lana prvním pokusem, odspodu a bez pádu. Jištění v cestě můžou a nemusí být osazeny jiným lezcem.

Top rope (TR)
Přelezení cesty, kdy je lezec jištěn horním lanem. Jistič jistí druholezce ze země přes vratný bod anebo ve stěny na „štandu“.

All Free (AF)
Lezec překonává cestu na prvním konci lana, odspodu. V průběhu výstupu osazuje dodatečná jištění a propíná jištění fixní. V průběhu výstupu používá jistící body k odpočinku, ale nikoli k postupu.

Rot kreis, red circle (RK)
Lezec překonává cestu na prvním konci lana, odspodu. V průběhu výstupu osazuje dodatečná jištění a propíná jištění fixní. Žádné jištění nesmí být použito k odpočinku. V případě pádu se lezec nechá spustit do „no hand restu“a lano mu zůstane propnuto v nejvyšším dosaženém bodě. Tento styl už dnes není populární a je srovnáván se stylem AF.

Free solo
Tento styl je vyhrazen skutečným znalcům lezení a majitelům „chladných hlav". Jedná se o přelez cesty jednotlivce bez použití lana a dalšího horolezeckého vybavení, jako je lano, karabiny, sedací úvazek.

Sólo
Přelez cesty jednotlivce, který používá k samojištění lana a technického materiálu.

RP přelezení cesty ve velkých stěnách
Lezci se střídají ve vyvádění délek. Každá lanová délka je překonána prvolezcem stylem RP a druholezec leze délky TR, kdy nesmí využít k odpočinku ani tah lana, ani jištění.

OS přelezení cesty ve velkých stěnách
Lezci se střídají ve vyvádění délek, ale každá délka musí být vylezena stylem OS. Druholezec leze TR.

Technické lezení
Kromě volného lezení ve skále se klasifikuje i lezení technické (s použitím umělých pomůcek k postupu - háčky, skoby, žebříky). Dřívější pomůcky a vybavení dovolovaly přelézat ty nejtěžší cesty a stěny pouze technicky. Dnešní době je mnoho z těchto technických cest přelézáno volně. Přesto však zůstává mnoho výstupů, které není možno zdolat jinak, než s použitím technických pomůcek. Tento styl je náročný na zvládnutí jistící techniky a vyžaduje fyzickou a zejména psychickou odolnost. Kolébkou tohoto stylu byly a stále zůstávají Yosemity.

Klasický expediční styl v horách
Výstup je vybaven sérií postupových táborů, expedice využívá pomoci výškových nosičů „Šerpů“, které si po čas expedice najme. Srdce celého výstupu tvoří tzv“ basecamp“ a odtud horolezci postupují dál do dalších táborů. V obtížných místech jsou natažené fixní lana.

Lehký expediční styl v horách
Menší skupina horolezců, která veškeré vybavení a náklad dopraví do základního tábora sama bez pomoci nosičů. Další průběh expedice je stejný, jako u klasického výstupu.

Lehký alpský styl v horách
Nejhodnotnější styl výstupu. Horolezci se většinou aklimatizují na okolních kopcích. Po dostatečné aklimatizaci se tým soustředí na svůj hlavní cíl. Výstup provádí na jeden zátah, bez postupových táborů a bez návratu do základního tábora. Horolezci mají v batohu nejnutnější vybavení, lezecký materiál, jídlo, pití, stany a popřípadě komunikační techniku. V některých strmých stěnách nelze ani postavit stan, a tak horolezci bivakují ve vysekaných plošinách. Příznivcem tohoto stylu je náš přední horolezec a HUDY ambasador Marek Holeček.


Související články:

Odebírat

Štítky článku

Pin It on Pinterest