Lezení v ledu I

Lezení v ledu je jednou z nejnáročnějších činností v horských sportech, na lezce klade velké nároky. Nezbytným požadavkem pro to, abychom si vychutnali tento krásný zážitek, je dokonalé naplánování celé túry, dobrý odhad povětrnostních podmínek, perfektní materiál a svědomitá příprava. Na co tedy nazapomenout a na co si dávat pozor?

Lezení ledů

PÁR DOBRÝCH RAD

Neustále sledujte stav ledu a okolního prostředí.
Lezení v ledu je disciplína, jejíž bezpečné provádění je hodně závislé na podmínkách. Náhlé změny podmínek mohou zvýšit riziko na ledopádech z „přijatelného“ na „nebezpečné“ nebo dokonce až na „nepřijatelné“.

Co je důležité:

 • Jaké bylo v posledních pár týdnech počasí?
 • Jaká je expozice ledopádu?
 • Jak je vystaven slunci, a pokud ano, v které části dne?
 • Jakou teplotu lze očekávat podle předpovědi počasí?
 • Zjistěte si dopředu co nejvíce informací: od kamarádů, ostatních lezců, z webu a z průvodců.
 • Na místě překontrolujte, zda kvalita ledu odpovídá jednak vašemu očekávání, a jednak zda je led lezitelný .
 • Hrozí nad ledopádem uvolnění laviny?
 • Jsou v cestě ještě další lezci? Pokud ano, nelezte stejnou linii.
 • Ujistěte se, že znáte sestup.

Teploty leduMohlo by se hodit

Pod nástupem si nasaďte horolezeckou přilbu. Lézt ledy bez přilby je hazard!

Čelovku si vezměte s sebou pro případ pozdního návratu (chraňte baterie před vybitím vlivem mrazu).

Výbornou pomůckou pro vyvrtání hodin ke slanění je First Shot (Black Diamond).

Dále potřebujete ještě dlouhý ledovcový šroub a pomocnou šňůru. Používejte kvalitní rukavice.

Používání lan při lezení v leduPoužívejte dvojitá lana

Pokud možno se vyhněte pádům. Pád se zbraněmi a stoupacími železy na nohou může mít vážné následky.

Oba prameny lana zapínejte střídavě a používejte tlumiče pádu, abyste v případě pádu snížili rázovou sílu na šrouby v ledu.

Lana s impregnací jsou výhodou – neberou vodu a netěžknou.

Nezapomeňte i na výběr vhodného jistítka k průměrům lan, které máte s sebou na túru.

Slaňujte s prusíkem.

V každém případě dělejte na koncích lan uzly.

A mějte do cesty dostatečně dlouhá lana (zpravidla min. 60 m)

Poloha štandu při lezení v leduMyslete na jištění druholezce

Jisticí stanoviště zřizujte stranou od linie pokračující délky. Při traverzování umístěte dostatek jištění, aby se druholezec při pádu nedostal do kyvadlového pohybu.

 • Hospodařte s časem, materiálem a úsilím
 • Lezení v ledu je všeobecně provozováno během nejkratších dní v roce. Buďte rychlí, hlavně při přesunech, zřizování jisticích stanovišť a manipulaci s lanem. To vám ušetří cenný čas, potřebný k dokončení sestupu před setměním.
 • Dobře si uspořádejte oblečení (sundejte si některou z vrstev pro lezení a nasaďte si ji při jištění, ať zůstanete v teple).
 • Hospodařte se silami: co nejvíce stůjte na nohách, abyste neunavili horní polovinu těla. Kdykoliv to jde, uvolňujte a relaxujte předloktí.
 • Pokud to jde, nestůjte na předních hrotech.
 • Na štandu si zkuste cepínem upravit plošinku pro nohy.

JAK POUŽÍVAT VÝZBROJ PRO LEZENÍ V LEDU

Cepíny a stoupací železa jsou v podstatě prodloužením rukou a nohou, umožňující postup na ledu, či zmrzlé skále. Chůze po ledu, opakované záseky a lezení v mixech i drytooling jsou činnosti, které extrémně zatěžují a opotřebovávají vybavení. Přečtěte si praktické rady…

CEPÍNY

Zasekavaní cepinů při lezení v leduRady pro manipulaci s cepíny (zbraněmi) do kolmého ledu:

 • Před hrubou silou upřednostňujte techniku a přesnost.
 • Síla úderu má být v souladu s kvalitou ledu.
 • Impuls úderu vychází ze zápěstí.
 • Pokud jsou v ledopádu díry a spáry, cepín do nich stačí pouze založit. Ušetříte síly.
 • Při uvolňování zaseknutého cepínu kývejte hrotem pouze nahoru a dolů, nikdy do stran (hrozí zlomení hrotu).

Před každým použitím zkontrolujte:

 • Připevnění a stav hrotů, jestli nemají praskliny a deformace, stav nýtů a šroubů na cepínu. Pokud je potřeba, hrot nabruste, vyřaďte ohnutý či opotřebovaný hrot.
 • Upevnění hlavy cepínu, stav a připojení poutka.

STOUPACÍ ŽELEZA NEBO-LI MAČKY

Pohyb maček při lezení v leduRady pro pohyb v mačkách v kolmém ledu:

 • Při lezení v ledu využívejte přední hroty.
 • Sílu zakopnutí přizpůsobte kvalitě ledu.
 • Mačky zakopávejte pod tupým úhlem (pata je níž než špička), propněte patu. Jen tak jsou zuby na předních vertikálních hrotech funkční – brání vyklouznutí hrotu z ledu.
 • Využívejte výstupků v ledu, mohou nahradit zakopávání.
 • Zaseklým stoupacím železem už nepohybujte.

Před každým použitím maček zkontrolujte:

 • Upínání – stav a uchycení předních a zadních třmenů, nýty, plastové části, popruhy a funkci nastavovacích přezek.
 • Praskliny a deformace na kovovém rámu maček, zvláště v blízkosti předních hrotů.
 • Zkontrolujte správné nastavení délky maček a upevnění maček na obuvi.

Po každém použití:

 • Hroty si bruste (nebo nechte nabrousit) pilníkem.
 • Pilujte pouze ručně, vyhnete se tak nadměrnému zahřátí oceli, což by mohlo negativně změnit její vlastnosti.
 • Po každém návratu z akce veškeré vybavení pečlivě očistěte a osušte dle pokynů z návodu k použití.
 • Pro transport používejte vhodný obal.

Cepíny nebo stoupací železa vyřaďte:

 • Když jsou výsledky vaší kontroly neuspokojující.
 • Máte-li jakékoliv pochybnosti o jejich spolehlivosti.

Vložky proti nabalování sněhuDŮLEŽITÉ: Vložky proti nabalování sněhu

Takový malý detail se zdá jako maličkost, ale nabalování sněhu umí znepříjemnit túru nebo vás i připravit o život. Všechny druhy maček jsou náchylné k nalepování sněhu na vnitřní plochu mezi hroty. Nalepené hroudy sněhu jsou nejčastější příčinou úrazů při chůzí v mačkách po firnu a ledu. Nalepování sněhu zabrání tzv. vložky proti nabalování sněhu z plastu nebo gumy, na jejichž povrchu sníh neulpívá.

Moderní mačky (pro jakékoli aktivity) se prodávají už s integrovanými vložkami, na některé starší se vložky dají dokoupit. Obr. vlozky proti nabalovani.jpg

Broušení hrotů mačekBroušení maček

Provádí se zásadně ručně, jemným pilníkem. Použití brusky je nevhodné. Důvodem je velký vývin tepla, kvůli němuž dochází k nepříznivé změně vlastností materiálu (změknutí). Při pilování moc netlačte. Pilujte s rozvahou, snažte se zachovat tvar hrotů a upilujte jen tolik materiálu, kolik je nezbytně nutné.

Hroty by se při broušení neměly zkracovat. Stejné zásady platí i pro broušení cepínů. Na kterých hranách brousit je zřejmé z obrázku.

Související články:

Odebírat

Pin It on Pinterest