Víte, jak uvázat správný horolezecký uzel?

Navázání se na lano je spojení horolezeckého lana s horolezeckým úvazem, které patří mezi základní dovednosti každého lezce. Vůdcovský, Protisměrný nebo třeba uzel Garda - při outdoorových aktivitách se vám znalost jejich uvázání bude hodit!

navazani-na-lano

NAVÁZÁNÍ NA LANO

 • Upřednostňujte přímé navázání osmičkovým uzlem.
 • Osmičkový uzel je přehledný a snadno vizuálně kontrolovatelný.
 • Po zatažení způsobeném pádem se dá snadno rozvázat.
 • Navazování přes karabiny se nedoporučuje. Když už to musí být, používáme dvě karabiny se šroubovou pojistkou zámku. Zámky jsou proti sobě. Karabiny s jinou pojistkou, např. „Twistlock“, jsou nevhodné (nebezpečí čí samovolného uvolnění pojistky).
 • Konec lana vycházející z navazovacího uzlu musí být dlouhý alespoň 10 cm.
 • Nad osmičkovým uzlem pro jistotu uděláme pojistný uzel, který musí doléhat přímo na osmičkový uzel.
Navázání na lano

Navázání na lano

ZÁKLADNÍ UZLY

Nejprve si připomeneme Základní pravidla vázání uzlů:

 1. Po uvázání uzel řádně dotáhněte rukou (všechny prameny).
 2. Volné konce lana vycházející z uzlů musí být dlouhé alespoň jako desetinásobek průměru lana.
 3. Pojistný uzel se váže těsně za hlavní uzel, vzdálené pojistky neplní účel.
 4. Při navazování se soustřeďte, předejdete nehodám z nedokončených uzlů.
 5. Vizuálně i ručně kontrolujte své uzly i uzly spolulezců, po návázání vždy (včetně přezek úvazku).
 6. Uvědomte si, že každý uzel významně snižuje nosnost lana.

OSMIČKOVÝ UZEL

Používá se hlavně jako uzel k navázání na lano, ke kotvení, k vytvoření smyčky uprostřed lana, kesvázání dvou lan stejných průměrů. Výhodou je snadná kontrola správnosti provedení a snadné rozvázání.

Pro navazování na lano ho musíme umět z volného konce lana, při navázání do vícečlenného lanového družstva (např. na ledovci) se váže jednoduše kdekoliv na laně.

Osmičkový uzel

Osmičkový uzel

VŮDCOVSKÝ UZEL (UIAA)

Vůdcovský uzel je malýnemá tendenci se zachytávat, proto je nejvhodnější ke spojení lan při slaňování (volné konce by měly být 30tinásobkem průměru).

Muže se případně použít k navazování do družstva na ledovci. Po zatížení jde hůř rozvázat hlavně u starších „chlupatých“ a zvlhlých lan.

Vůdcovský uzel

Vůdcovský uzel

MOTÝLEK

Hodí se pro navazování na jakémkoliv místě lana, především pro navázání do lanového družstva na ledovci. Díky možnosti vícenásobného provlečení okem je výborný k vytvoření objemných brzdicích uzlů. Po zatížení jde uzel velmi dobře povolit a oproti vůdcovskému uzlu méně snižuje pevnost lana

Motýlek

Motýlek

PROTISMĚRNÝ UZEL (uzel UIAA)

Jedná se o protisměrnou verzi vůdcovského uzlu. Tento uzel se používá predevším ke spojování plochých smyček (jediný možný uzel) a lan. Uzel je nutné umístit v systému tak, aby nebyl v kontaktu se skálou a nemohlo dojít k samovolnému rozvázání.

Protisměrný uzel

Protisměrný uzel

LODNÍ UZEL

Především k zajištění lezce na štandu, ale i při řadě dalších činností. Výhody uzlu jsoujednoduché vázání, všestranné použití, mož- nost prodloužení nebo zkrácení volných konců lan, drží i při zatížení jednoho pramene lana, po zatížení ho lze snadno rozvázat. Naučte se ho především tak, aby lano stále zůstávalo v karabině (z bezpečnostních důvodů, nehrozí ztráta lana, tzv. jednou rukou).

Lodní uzel

Lodní uzel

POLOVIČNÍ LODNÍ UZEL (UZEL HMS)

Velmi důležitý jisticí uzel, skvělý hlavně pro jištění, protože představuje optimální míru dynamického brzdění při zachování dostatečné brzdné síly. Lze jej použít i pro spouštění (obě ruce vždy na brzdicím (volném) pramenu lana). Pro vytvoření uzlu používáme pouze karabiny typu HMS. Lano musí z karabiny odcházet na straně proti pojistce. Jinak hrozí otevření karabiny a rozvázání uzlu, nebo do- konce poškození lana.

Poloviční uzel

Poloviční uzel

DVOJITÁ RYBÁŘSKÁ SPOJKA

Spojovací uzel, používaný při slaňování, především při canyo ningu. Při slaňování (lezení) má přednost uzel vůdcovský. Svazují se konce lan podobného, nejlépe shodného průměru. Po svázání vždy nutno zkontrolovat (symetrický tvar). Jen o něco nižší pevnost má jednoduchá rybářská spojka. Snadno rozebí- ratelný uzel i po zatížení za mokra, což je právě u canyoningu klíčovou výhodou.

Rybařská spojka

Rybařská spojka

KLASICKÝ DVOJITÝ PRUSÍK

Pomocný uzel používaný pro sebejištění a při mnoha lanových záchranných  technikách.  Nutno  zvládnout  nejen  s  uzavřenou  smyčkou,  ale i s volným koncem. Prusíky nesmí být použity k zachycení pádu. Šňůry neboli repky na prusíky volte měkké, poddajné a o průměru nejlépe 6 mm.

Dvojitý prusík

Dvojitý prusík

 MACHARDŮV PRUSÍK

Stejný účel jako klasický prusík, držící v jednom směru, i za mokra, dobře použitelný je i u sešité ploché smyčky (lépe drží moderní, úzká). Podle potřeby volte 2 nebo 3 otočky. Dobrý při záchranných technikách. Normální prusík se hůře povoluje.

Marchadův prusík

Marchadův prusík

FRANCOUZSKÝ PRUSÍK

Nejrychleji uvázatelný prusík. Pro jeho uvázání není potřeba žádné protahování. Dobrý při záchranných technikách. Normální prusík se hůře povoluje.

Francouzský prusík

Francouzský prusík


TIP: Přečtěte si další lezecké tipy v našem outdoor rádci INFO@HUDY ...


Odebírat

Pin It on Pinterest