Pár rad pro snadnější výběr horolezeckých lan

Vybíráte lano a nejsou vám jasné údaje na lanech? Rázová síla, počet pádů, prodloužení. Nebo nevíte, zda pořídit jednoduché lano, dvojité... Napsali jsme pro vás malého rádce, který vám výběr usnadní. A vybírejte pečlivě. Myslete na to, že lano je váš spojenec, který vás bezpečně dostane zpátky na zem.

Jak vybrat horolezecké lano

Obecně:

Lano spojuje členy lanového družstva, tedy lezoucího a jistícího. V případě pádu lezce dojde k jeho zachycení, pokud jistící kamarád správně zareaguje a zablokuje lano v jisticí pomůcce. Pro sportovní lezení, horolezectví a lezení na umělých stěnách se používá dynamické lano. Je schopno se protáhnout (až o 40 %) a ztlumit tak rázovou sílu působící na padajícího lezce, a zajistit co nejšetrnější zachycení pádu.

Obvyklá délka lan se pohybuje v rozmezí 50 až 80 m. Vyrábějí se z polyamidu. Kvalita lan je přísně testována, musí splnit evropské normy (symbol CE). Ještě přísnější, ale nepovinnou normu předepisuje UIAA. Lana s logem UIAA mají tedy ještě o něco lepší parametry. Používají se tři typy dynamických lan: jednoduchá (single), poloviční (half) a dvojitá (twin)... Na lezení po skalách a na umělé stěně potřebujete lano jednoduché. Na lezení v horách potřebujete lana dvojitá, zvaná „dvojčata“, nebo lana poloviční, na lezení v ledu lana poloviční, čili „půlky“...

Jednoduché, poloviční a dvojitá lana...

Jak vybrat lano - symboly

Symboly lan: jednoduché, poloviční, dvojité

Lano jednoduché je označené symbolem “1“ na konci lana a jeho průměr je v rozmezí od 9,1mm do 11mm. Je vhodné pro většinu cest a jde o nejlehčí, nejjednodušší a nejrozšířenější lana. Lze je použít  na sportovní cesty, lezení na písku, top-rope, big-wall.

Lana poloviční mají označení “1/2“ na jeho konci a musí být používána v páru. Jejich průměr je v rozmezí od 7,8 mm do 9 mm. „Půlky“ jsou sice těžší oproti jednoduchému lanu, ale jeho přednosti vyniknou při lezení dlouhých cest, kde jištění nesleduje jeden přímý směr - jedno lano procvakáváme jištěním napravo a druhé lano jištěním nalevo, tím minimalizujeme tření lana. Jejich svázaní nám umožní dělat dlouhá slanění, která jsou ve velkých stěnách poměrně častá. Také pro lezení v ledu jsou vhodnější díky své větší průtažnosti než u lana jednoduchého. Jištění procvaknuté jedním z lan je méně zatěžováno. Určitě si pořiďte lana odlišných barev pro lepší orientaci.

Lana dvojitá označená symbolem ležaté osmičky na koncích musí být také používány v páru. Průměr těchto lan je od 7,8 mm do 9 mm. Protože jejich technické parametry jsou jiné než u lan polovičních musí být každým jištěním procvakány obě lana společně. Využití dvojčat je méně univerzální než lan polovičních. Jsou vhodné pro alpské lezení.

Co znamenají  údaje na lanech a co by vás při výběru mělo zajímat:

Průměr a váha lan

Časy nepoddajných, tlustých konopných lan a prádelních šňůr jsou naštěstí minulostí. Nové technologie výroby lan umožňují zmenšování průměru při zachování vysoké pevnosti. Lana o průměru 11 mm nejdříve zhubla na 10,5 mm, později se průměr 9,6-10,5 mm stal mezi lezci velmi oblíbený pro svou nízkou váhu a příjemnou manipulaci. Vývoj došel tak daleko, že jednoduchá lana dosáhla průměru lan polovičních. Průměr lan polovičních a dvojitých také zeštíhlel na 7,8-9 mm.

Při koupi lana musíme najít kompromis mezi váhou a odolností lana. Tenčí lana jsou lehčí a snadněji se cvakají, lana tlustší více vydrží. Je na vás, aby jste posoudili, která z těchto vlastností je pro vás důležitější. Lana tenčí jsou vhodná pro RP přelezy těžkých cest, rychlé přelezy ve velkých stěnách, kde každý gram o který jste lehčí může hrát svou roli a s pády se příliš nepočítá. Jste-li těžká váha, lezete na písku nebo v oblasti kde je skála členitá ostrými výstupky zvolte určitě lano tlustší.Váha je udávaná v gramech na metr.

Lezení na dvojitém laně

Horský vůdce tomáš Bardas leze na dvojitém laně

Délka lana

Doba, kdy vás s 50 metrovým lanem nemohlo nic překvapit, je dávno pryč. Tak jak roste výkonnost lezců a dělají se stále delší cesty, průměry lan se zmenšují a jejich délka narůstá. V mnoha sportovních oblastech vám dnes nestačí ani 70 metrová lana. Celkově je 60 metrové lano v současnosti minimem pro lezení jak sportovní, tak i pro lezení ve velkých stěnách a v alpském lezení. Výhodou také je, že opotřebené konce dlouhých lan můžeme klidně zkrátit a nemusíme mít obavy, aby vám jeho délka ve skalách stačila. POZOR. Zkracujete-li lano, nezapomeňte si změnit označení poloviny lana.

Počet pádů

Aby se zjistilo zda jsou lana vhodná a bezpečná, provádí se s vzorky lan přísné testy podle norem UIAA. Pouze lana, která projdou těmito testy jsou bezpečná a mohou se objevit na trhu. Podle normy E892 musí jednoduché lano vydržet minimálně 5 normovaných pádů s 80 kilogramovým závažím, lana poloviční se testují se závažím o váze 55 kg a lana dvojitá musí absolvovat minimálně 12 pádů s 80 kilogramovým závažím. Závaží je 4,8m nad jištěním, volný konec lana je 2,8m a pád je zachycen „natvrdo“. Tento test je opakován do zničení lana. Jak sami víte v praxi je takových pádu málo, proto nemusíte mít obavy když si do lana za víkend několikrát odskočíte. Někteří výrobci udávají i hmotnostní poměr opletu vůči jádru, obecně platí, že čím větší je poměr opletu lana, tím je lano odolnější.

Rázová síla

Pro bezpečné zachycení a průběh pádu je tento údaj (udávaný v kN) velmi důležitý. Lano musí být dostatečně pružné, aby pohltilo část rázové energie působící na lezce a jistící body. Všechny lana musí splňovat požadavky UIAA. Čím je rázová síla menší, tím je lano kvalitnější. U špičkových jednoduchých lan dnes rázová síla nepřesahuje hodnotu 8kN, u polovičních 5kN. Lana s nižší hodnotou rázové síly šetří jištění a lezci poskytnou “měkčí“pád, délka pádu se však prodlouží.

Jak vybrat horolezecké lano

HUDY ambasador Marek Holeček při pádu, foto: Pavel Žofka

Prodloužení lana

Prodloužení lana (v procentech) určuje o kolik se lano protáhne při zatížení 80 kilogramy  při normovaném pádu. Tento údaj přímo souvisí s rázovou silou. Na lano s větší pružností působí menší rázová síla. Lana statická s nižším procentuálním číslem jsou vhodná pro jumarování a práci ve výškách. Lana dynamická (větší číslo ) jsou ideální pro všechny druhy lezeckých aktivit.

Posuv opletu

Udává o kolik se při zatížení povrchu lana posune oplet oproti jádru. Posuv se udává v % a podle normy E892 nesmí být větší než 2%.

Uzlovatelnost

Lano s uzlem se zatíží 10 kilogramy, změří se vnitřní průměr uzlu a z průměru lana se vypočte koeficient uzlovatelnosti. Ten může byt max.1,1násobkem průměru lana.

Měkkost/tuhost

Při koupi si lano v obchodě dobře ohmatejte a zmáčkněte kličku lana (ohyb) v dlani, abyste věděli, jak je tuhé. Na tuhých lanech se hůř vážou uzly a špatně se s nimi manipuluje, mají také větší tendenci časem ještě více tvrdnout.

Impregnace

Testy v laboratořích a v terénu bylo zjištěno, že u lan ošetřených povrchově i vnitřně impregnací se zvyšuje oděruvzdornost a vodoodpudivost, tím je prodloužena doba po kterou si lano zachovává pevnostní parametry jako v ideálních podmínkách. Také doba potřebná pro vysušení lana a tím i návrat k plnému rozsahu pevnostních parametrů je mnohem kratší než u lan bez jakéhokoliv povrchového a vnitřního ošetření. Při koupi můžete narazit na lana, která mají impregnovaný pouze oplet, ale jsou i lana s impregnovaným jádrem. Tyto jsou sice dražší, ale jejich výhody jsou neocenitelné. Pokud lezete v horách nebo v ledu neměli byste váhat ani minutu.

Jak vybrat horolezecké lano

Marek Holeček balí lana na expedici


Životnost lana

Lano je tím nejzranitelnějším a nejdůležitějším mezičlánkem v celém systému jištění. Nejhorším případem co vás může potkat je jeho přeseknutí pádem přes ostrou hranu nebo padajícím kamenem, stává se to však zřídka. Lano většinou ztratí své dynamické vlastnosti a tím i schopnost bezpečně zachytit pády. Tuhé lano již nemůže absorbovat pádovou energii, všechny jistící prvky včetně lezce a jističe jsou tak nadměrně zatěžovány, což může být životu nebezpečné.

Lano pravidelně kontrolujte a nahmatáte-li zploštělá místa (místa deformovaných polyamidových vláken po opakovaném nadměrném zatížení), místa kde je poškozen oplet a jádro lana je exponované anebo je-li lano nadměrně tuhé, určitě stojí za zamyšlení co je vám milejší ,váš život nebo kus špagátu. Jste-li občasný víkendový lezec lano vyřaďte po pěti letech, lezete-li intenzivně lano odrovnáte během jednoho roku. POZOR Lano ztrácí svou elasticitu i působením vlhkosti a není-li používáno více než šest let nepoužívejte jej.

POZOR! Obecně platí, že by se lano mělo vyřadit v okamžiku, kdy subjektivně cítíte k lanu nedůvěru.

Lano by se mělo zlikvidovat  bez ohledu na dobu použití vždy, když:

  • přišlo do styku s chemikáliemi, zvláště pak s kyselinami
  • oplet je poškozený tak, že prosvítá jádro
  • oplet je extrémně opotřebený nebo hodně roztřepený
  • oplet je viditelně posunutý
  • lano je silně zdeformováno (ztuhnutí, vruby, místní zeslabení nebo zesílení)
  • lano bylo vystaveno extrémnímu zatížení (např. těžkým pádům)
  • lano je extrémně znečištěné běžně nevypratelnými nečistotami
  • lano bylo poškozeno teplem, abrazí nebo spálené třením
  • byla překročena výrobcem v návodu doporučená životnost (i když lano nebylo používáno)
  • ke kvalitě lana jste ztratili důvěru

Podívejte se na nabídku horolezeckých lan v našem eShopu...

Jednoduché sportovní lano 9,5 Infinity Classic

Jednoduché sportovní lano 9,5 Infinity Classic Mammut

Poloviční lano 8.0 Phoenix Mammut

Poloviční lano 8.0 Phoenix Mammut

Dvojité lano 7.5 Twilight Mammut

Dvojité lano 7.5 Twilight Mammut

Vak na lano Haku

K ochraně lana doporučujeme vak na lano Haku

Odebírat

Pin It on Pinterest