Tip na výlet České Švýcarsko II

Věděli jste, že pomocí lopatek větrných mlýnů se předávaly zprávy? A poznáte větrný mlýn holandského typu? Pro všechny, které zajímají technické památky a nezaleknou se 20 km výšlapu je náš další tip na cyklo výlet. Tentokrát kolem pramenů Křinice až k mlýnu Světlíku.

Větrný mlýn Světlík

Doporučená trasa

Z Krásné Lípy se vydejte směrem na Varnsdorf po cyklostezce č. 3013, jeďte po silnici asi 2 km a poté před  dvojitou zatáčkou odbočte po modré vlevo kolem Mlýnského rybníka. Pokračujte lesem po modré značce po tzv. Křinické cestě. Od tam dojedete až k pramenům řeky Křinice.

Poté pokračujte po cyklostezce č. 3013, která po chvíli odbočuje z modře značené trasy směrem doprava. Projedete kolem rybníka Světlík (přírodní rezervace) a kolem bývalého větrného mlýna na břehu tohoto rybníka. Dále pokračujte okolo Kozí farmy Žofín, přejeďte žel. trať a po cyklostezce č. 3013 dojedete z Horního Podluží do Rybniště kolem vrchu Žulovec.

Karlova výšina

Karlova výšina, autor fotografie: Jiří Stejskal

Pokračujte obcí Rybniště a po cyklostezce č. 211 minete Farskou kapli. Zastavte se na Širokém vrchu (586 m), na kterém se nachází vyhlídka Karlova výšina, zvaná též Hraběnčin skok (odbočka 600 m po červeně značené značce). Poté se již vracíte do Krásné Lípy, posledním úsekem vede cyklostezka po silnici z Doubice.

Větrný mlýn Světlík - unikátní technická památka

Větrný mlýn Světlík je pětilopatkový mlýn holandského typu. To znamená, že se jedná o zděný objekt s otočnou střešní konstrukcí.

Je jedním z největších dochovaných větrných mlýnů a zároveň jediným mlýnem holandského typu se zachovaným technickým vybavením v Čechách. Mohutná stavba mlýna a zejména jeho pětilistá vrtule jsou unikátní co se týče charakteru, tak velikosti. Je zároveň technickou a kulturní památkou zapsanou v seznamu památek.

Větrný mlýn byl postaven roku 1843 v dnes již zaniklé osadě Lichtenberg (Světlík). Byl součástí hospodářství s pekárnou. Toto hospodářství se však nedochovalo. Mlýn sloužil svému účelu až do roku 1945, avšak poté v důsledku rabování a spolu se zánikem okolního osídlení pustl. V 60. a 70. letech došlo k několika neúspěšným pokusům mlýn opravit, mlýn byl neustále rabován a ničen, až současní majitelé v letech 2002 až 2009 mlýn pečlivě zrekonstruovali.

Na rozdíl od několika dalších holandských větrných mlýnů v severních Čechách, které byly přebudovány na obytné či rekreační objekty (Růžová, Janov, Arnoltice, Huntířov), je mlýn Světlík stále především reálným mlýnem – strojem - bez dodatečných znehodnocujících úprav. Mlýn si můžete prohlédnou pouze zvenčí, dovnitř se lze podívat pouze příležitostně po dohodě s jeho majiteli.

Větrné mlýny v Českém Švýcarsku

V oblasti Českého Švýcarska je poměrně vysoká koncentrace větrných mlýnů holandského typu. K obsluze mlýna obvykle stačili dva lidé, ale protože při dobrém větru se obilí mlelo nepřetržitě ve dne v noci, střídal se mlynář s někým z rodiny. Pouze při některých náročnějších pracích jako bylo otáčení mlýna, musela mlynáři pomáhat celá rodina, i děti.

Primitivní telegraf

Perutě (lopatky) mlýnů nesloužily pouze k pohonu mlýna. Stojící lopatky byly vidět zdaleka a sloužily tak k předávání informací. Mlynář mohl svému okolí předávat postavením perutí různé zprávy, např. že práce je skončena, nebo že mají přestávku. Když při okupaci Holandska přerušili Němci veškeré telegrafické spojení, předávali mlynáři důležité informace o jejich postupu dál právě pomocí postavení perutí větrných mlýnů.

  • Kategorie trasy: Na kole
  • Obtížnost: Pro začínající turisty
  • Nejvyšší nadmořská výška: 563 m. n. m.
  • Nejnižší nadmořská výška: 427 m. n. m.
  • Součet převýšení: 365 m
  • Délka trasy: 21.3 km
  • Čas potřebný na projetí: 2 h

Sledujte náš seriál "Toulky po Českém Švýcarsku": Tip na výlet České Švýcarsko I

 Tuto trasu pro vás připravilo České Švýcarsko o.p.s.


Národní park České Švýcarsko spolu se sousedním Saským Švýcarskem představují ideální místo pro odpočinek a načerpání nových sil. Přirozená krása krajiny s romantickými zákoutími, lidovou architekturou a krásnými vyhlídkami vybízí k objevování a poznání. Kromě tradiční pěší turistiky si zde místo našla i cykloturistika, projížďky na koních, golf, či výlety lodí po Labi.


Mapa:

Mapa výletu k větrnému mlýnu Světlík

Fotogalerie:

Odebírat

Štítky článku

Pin It on Pinterest