Tip na výlet České Švýcarsko I

Národní park České Švýcarsko spolu se sousedním Saským Švýcarskem představují ideální místo pro odpočinek a načerpání nových sil. Vydejte se na pěší túru a poznejte okolí Děčína.

Skály v Ostrově u Tisé foto: Patzelt

Labyrintem Tiských stěn na Děčínský Sněžník

Túru po hřebeni skal nad Děčínem začneme v obci Tisá, kam se dopravíme autobusem nebo autem.

Od kostela v Tisé vystoupáme po červené značce pod srázy stěn (zde se platí vstup u pokladny). Projdeme 1 km dlouhý západní okruh Malými Tiskými stěnami, které jsou plné průlezů, jeskyň, skalních oken a chodbiček. Po návratu k pokladně pokračujeme do východní části skal a po červené projdeme po celém hřebeni Velkých Tiských stěn. Kolem nejslavnějších skalních útvarů Hřib a Žába dojdeme k Turistické chatě, kde je možné se občerstvit.

Odtud pokračujeme po červené značce do dalšího skalního města – sejdeme do obce Ostrov, která leží na krásném místě v kotlině obklopené hradbou skal. I zde je možnost občerstvení. Pokračujeme dále a vystoupáme mezi Ostrovskými skalami nahoru a stále po červené jdeme po náhorní plošině až do obce Sněžník. Odtud nás čeká závěrečný náročnější výstup na vrcholovou náhorní plošinu Děčínského Sněžníku s kamennou rozhlednou z roku 1864, ze které je jedinečný výhled. Děčínský Sněžník je jedinou stolovou horou v Čechách a zároveň nejvyšším vrcholem celých Labských pískovců. Po zelené sejdeme zpět do obce Sněžník a dolů do obce Jílové,odkud se dopravíme do Děčína buď autobusem, nebo vlakem na obnovené tzv. Kozí dráze (prázdninový provoz).

Skalní hřib Tisá, foto: Z. PatzeltTiské stěny - dokonalé skalní město

Ojedinělé skalní město nad obcí Tisá je součástí CHKO Labské pískovce. Původně jednolitý pískovcový masiv byl postupnou erozí rozrušen do bizarních útvarů. Vznikl tak labyrint skalních věží, převisů, skalních oken, brán, skalních hřibů a jehel s voštinami. Celá oblast, rozlámaná systémem navzájem kolmých puklin, vytváří hustou síť úzkých soutěsek a roklí se širšími prostranstvími, připomínající scenérie malého městečka s ulicemi a náměstíčky.
Dříve bylo toto skalní bludiště opředeno řadou tajemných mýtů a pověstí a místní lidé se sem báli vkročit - věřili, že skály jsou vzhledem k jejich pitoresknosti výtvory ďábla. Teprve koncem 18. století začala tuto oblast navštěvovat řada cestovatelů (nejprve básníci, malíři, šlechtici, vědci). Rozvoj turistiky tak výrazně změnil i život místních obyvatel - začali stavět restaurace, turistické stezky, stánky, nebo se nechávali najmout jako průvodci. Do dříve jen těžko průchodného a orientačně náročného terénu byl totiž až do roku 1918 zakázán vstup bez místního průvodce. Jednotlivé skály získaly s rozvojem turistiky v této oblasti výstižné názvy - Doktor, Starosta, Mumie, Želva, Sťatý major a mnoho dalších.
Tiské stěny jsou dnes rájem turistů i horolezců. První sportovní horolezecké výstupy na vrcholky skal se zde uskutečnily již počátkem 20. století. Od té doby zde vzniklo mnoho horolezeckých cest všech stupňů obtížnosti. Jednotlivé horolezecké věže skalního města mají svá vlastní jména.
Není divu, že Tiské stěny lákají i filmaře – natáčel se tu například velkofilm Letopisy Narnie.

  • Kategorie trasy: Pěšky
  • Obtížnost: Střední obtížnost
  • Nejvyšší nadmořská výška: 716 m. n. m.
  • Nejnižší nadmořská výška: 260 m. n. m.
  • Délka trasy: 14.6 km
  • Čas potřebný na projití: 3 - 4 h

Sledujte náš seriál "Toulky po Českém Švýcarsku": Tip na výlet České Švýcarsko II

Tuto trasu pro vás připravilo České Švýcarsko o.p.s.


Národní park České Švýcarsko spolu se sousedním Saským Švýcarskem představují ideální místo pro odpočinek a načerpání nových sil. Přirozená krása krajiny s romantickými zákoutími, lidovou architekturou a krásnými vyhlídkami vybízí k objevování a poznání. Kromě tradiční pěší turistiky si zde místo našla i cykloturistika, projížďky na koních, golf, či výlety lodí po Labi.


Mapa:

tip_na_vylet_mapa_sneznik

Fotogalerie:

Odebírat

Štítky článku

Pin It on Pinterest