HUDY podporuje výměnu jištění ve skalách

Protože HUDY vznikl jako „projekt“ několika horolezců a ti dodnes lezou a jezdí do skal, přišlo jim logické podporovat přejišťování ve skalách. Není možné jenom brát, ale musí se i dávat. Jak se takové jištění vyměňuje? A kolik je potřeba síly na vytažení starého kruhu?

Výměna kruhu na Hrubé skále

Takže už několik let HUDY podporuje přejišťování skal v Labském údolí a na Hrubé Skále. HUDY spolupracuje nejenom s ČHS, ale přímo i se správci skal, kteří vědí, kde je třeba nejvíce pomáhat a kde to takzvaně „hoří“.

Největší část finančních prostředků je určena na nákup materiálu: kruhy a lepidla. Za menší část se pořizuje lezecký materiál: lana, karabiny, vaky a smyčky pro správce skal.

Některé jištění už neodpovídá bezpečnostním standardům a dokonce může být i opravdu nebezpečné. Zvláště z dob, kdy se experimentovalo s různými tmely a lepidly. Některé jištění je vyrobeno na koleně nebo v dobách socialismu v různých dílnách a podnicích. Toto jištění se vyměňuje jako první. Kromě toho se kontrolují i slaňovací kruhy a vrcholové knihy.

Podívejte se, jak taková výměna kruhů a slaňáků probíhá a proč je třeba jištění pravidelně měnit.

Kamera: Tomáš Galásek

Přejišťování ve skalách

Odebírat

Pin It on Pinterest