Nový horolezecký průvodce Labské údolí – Pravý břeh

Po pěti letech vychází nový horolezecký průvodce na Labské údolí – Pravý břeh. Na 450 stranách popisuje 350 masivů a věží a necelé tři tisícovky cest! Od předchozího průvodce od Pavla Černého z roku 2010 se svým zpracováním v řadě věcí odlišuje. Nového průvodce vám představí jeden z autorů Jiří "Piškot" Chocholoušek, který je také aktivní provýstupce v oblasti.

Nový horolezecký průvodce Labské údolí - Pravý břeh

Oblast se stále zřetelně rozvíjí a velký rozsah materiálu vedl k rozdělení průvodce Labské údolí na dva svazky. Průvodce na Levý břeh by měl následovat v příštích letech. Současný svazek Labské údolí - Pravý břeh popisuje na 450 stranách 350 masivů a věží a necelé tři tisícovky cest. Ve snaze o maximální aktuálnost se tam, kde to sazba umožňovala, nové cesty doplňovaly ještě 10 dní před odevzdáním do tiskárny.

Změny ve struktuře průvodce jsou vedeny snahou o přehlednost a lepší, přirozenější orientaci.

Základní změnou je to, že skalní objekty i výstupy na ně jsou nyní řazeny zleva doprava, tedy směrem od Hřenska k Děčínu.

Přibližně desetikilometrový pás stěn mezi Hřenskem a Děčínem je pro větší přehlednost rozdělen do 22 sektorů, které až na výjimky respektují přirozené členění skal. Každý z nich je opatřen stručnou úvodní charakteristikou a popisem přístupu, přístupovou mapou a téměř každý (kromě posledních dvou sektorů u Děčína) i podrobným plánkem sektoru.

Pítrs Laštovička, foto: Tomáš GalásekUvádíme GPS souřadnice výchozích přístupových míst, u složitějších přístupů i některé postupové body (např. křižovatky lesních cest) a také souřadnice několika základních skalních objektů pro každý sektor.

Doufáme, že to v kombinaci s přístupovou mapou a podrobnějším plánkem sektoru usnadní místy obtížnou orientaci v nepřehledném terénu.

Průvodce obsahuje více než 100 půdorysných a 14 pohledových skic skal, které by měly pomoci při orientaci na místě. (Půdorysné skici jsou nové, pohledové skici až na jednu vycházejí z minulých průvodců.)

Složitější a rozsáhlé masivy a věže dále v popisech často členíme na patra, stěny apod.

Ukázky z průvodce...

Ukázka nového horolezeckého průvodce Labské údolí - Pravý břeh

Ukázka nového horolezeckého průvodce Labské údolí - Pravý břeh

Ukázka nového horolezeckého průvodce Labské údolí - Pravý břeh

Ukázka z nového horolezeckého průvodce Labské údolí - Pravý břeh

Snažili jsme se o náročnější pojetí také, pokud jde o grafické a technické provedení průvodce. Zvolili jsme menší (praktičtější, a snad i zajímavější) formát 125 x 190 mm. Doufáme, že vazba V4 (měkká šitá vazba) zajistí dostatečnou pevnost a trvanlivost svazku.

Nový horolezecký průvodce Labské údolí - Pravý břeh

V barevné sazbě najdete zhruba 60 fotografií přibližujících historii i současnost lezení v jedné z nejvýznamnějších českých lezeckých oblastí. Fotografie jsme se navíc snažili rozprostřít napříč celou oblastí tak, aby alespoň trochu pomohly představit i méně známé či opomíjené lokality.

Lezecký průvodce Labské údolí - Pravý břeh

Odebírat

Štítky článku

Pin It on Pinterest