Omezení v Tiských stěnách

V případě, že letos na jaře nebo v létě plánujete vyrazit za turistikou nebo za lezením do Tiských stěn, počítejte s omezením provozu na místních stezkách a i pod některými věžemi. Od 5. května začala sanace značených cest v těchto skalách. Účelem těchto prací je snížit erozi a zachovat tak tuto oblast co nejvíce neporušenou a krásnou i pro další návštěvníky.

Tiské stěny vstup do skalního města, foto Z. Patzelt

Od 5. května přibližně do konce července budou v Tiských stěnách (CHKO Labské pískovce) probíhat sanační práce zaměřené na zmírnění eroze, která ohrožuje pískovcové skalní město. Sanace budou spočívat především v instalování dřevěných překážek zabraňujících splavování písku od úpatí skal.

Rozsáhlý projekt je financován z Operačního programu životního prostředí, realizaci projektu zajišťuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Labské pískovce a krajské středisko Ústí nad Labem, ve spolupráci s obcí Tisá. Podrobné informace jsou v této tiskové zprávě.

Práce budou probíhat ve všední dny, během víkendů by měly být Tiské stěny přístupné horolezcům i turistům. Až do 15. 5. nedojde k žádné uzavírce turistické stezky, je však třeba počítat s pracemi podél cest a pohybem dělníků, kteří budou umisťovat protierozní přehrážky.

Tento projekt, který bude v Tiských stěnách zahájen 5. května, pomůže v tomto vyhledávaném skalním městě snížit erozi. Zdejší pískovec je totiž velmi měkký a snadno se drolí. Proto budou instalovány dřevěné přehrážky, aby zabránily splavování písku od úpatí skal. Vybudovány budou i schodišťové stupně, které pomohou zpevnit povrch turistických stezek. Právě okolí turistických tras je totiž erozí velmi ohroženo, neboť je zde povrch vlivem intenzivního sešlapu nejvíce narušován.

Na uzavírky a omezeních, kde se pracuje, budou upozorňovat tabule u vstupu i obecní web na adrese www.tisa.cz

Odebírat

Pin It on Pinterest