Pravidla soutěže RETRO OUTDOOR

Fotosoutěž RETRO OUTDOOR. Vyhrajte poukázky na nákup za 100 000 Kč!

fotosoutez-retro-outdoor-uvod

I. Soutěž probíhá od pondělí 7. 4. 2015 do neděle 31. 5. 2015.

II. Jak se přihlásit? - Stačí nahrát 1 fotografii s tématikou "Retro Outdoor 80. a 90. let" do zpráv či formou komentáře na našem Facebooku a Twitteru nebo můžete zaslat fotografii na e-mail: fotosoutez@hudy.cz. Do soutěže lze přihlásit pouze jednu fotografii.

III. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby bez omezení věku a státního příslušenství. Nezletilé osoby zastoupí v případě potřeby (převzetí ceny apod.) zákonný zástupce. Fotografii může do soutěže poskytnout pouze skutečný autor fotografie či být osobou na fotce, avšak v obou případech platí, aby byl schopen na vyžádání zaslat její originál.

IV. Vítězové soutěže budou vybráni na základě hlasování odborné poroty.

V. Výherci soutěže budou vyrozuměni pomocí emailové adresy daného soutěžícího nebo zprávy na našem Facebooku, Twitteru či Instagramu.

Výhry do soutěže připravila firma: HUDYsport a. s.

VI. Organizátor neodpovídá za skutečnosti způsobené přenosem e-mailových zpráv. Účastníci berou na vědomí rizika spojená s takovou formou komunikace. Stejně tak tomu je i při zasílání zpráv prostřednictvím Facebooku, Twitteru či Instagramu.

VII. Výhry

Hlavním tématem je „Retro Outdoor  80. a 90. let“

1. místo – poukaz na nákup v hodnotě 50 000 Kč
2. místo – poukaz na nákup v hodnotě 30 000 Kč
3. místo
– poukaz na nákup v hodnotě 10 000 Kč
4. místo
– poukaz na nákup v hodnotě 6 000 Kč
5. místo
– poukaz na nákup v hodnotě 4 000 Kč

VIII. Fotografie

 • Fotografie nahrávejte o minimální velikosti delší strany 800 px.
 • Soutěžící poskytuje svou účastí v soutěži souhlas s bezplatným užitím jím poskytnutých fotografií v souladu s těmito pravidly a dále k prezentaci  na vybraných komunikačních kanálech.
 • Názvy fotografií nesmí obsahovat jiné znaky než písmena a čísla, následkem může být špatné zobrazení fotografie nebo její nezobrazení.
 • Popis fotografie musí obsahovat datum a místo pořízení, autora.
 • Fotografie před nahráním prochází schvalovacím procesem.
 • Všechny zaslané fotografie prošlé schvalovacím procesem budou zveřejněné na www.blog.hudy.cz a příležitost formou upoutávky na sociální síti Facebook

IX. Odesláním fotografie každý účastník:

a) výslovně prohlašuje, že snímky do soutěže poskytuje bezplatně, a je si vědom skutečnosti, že jejich zveřejněním mu nevzniká právo na autorskou ani jinou odměnu.

X. Soutěžící poskytuje svou účastí v soutěži souhlas s pravidly soutěže stanovené organizátorem a zavazuje se je dodržovat. V případě, že soutěžící bude soutěžit v rozporu s těmito pravidly, vyhrazuje si organizátor právo vyřadit takového soutěžícího ze soutěže.

XI. Organizátor si vyhrazuje právo změnit pravidla soutěže, případně soutěž zastavit, odložit či zcela bez náhrady zrušit. Dále si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže fotografie s obsahem neslučitelným s dobrými mravy nebo poškozující HUDYsport a jeho dobrou pověst.

Organizátorem soutěže je:

HUDYsport a.s.
405 02 Bynovec 138
tel.+420 412 589 961
fax: +420 412 589 979
e-mail: info@hudy.cz
IČO: 272 68 560
DIČ: CZ27268560
SPISOVÁ ZNAČKA - B 1605 vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem

 • Z účasti v soutěži jsou vyloučení zaměstnanci organizátora.
 • Výhru nelze vymáhat soudní cestou a není možné za výhru požadovat finanční plnění.
 • Ve sporných případech si organizátor vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.
 • V otázkách zde neupravených se soutěž řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.

Porota:

 • Jindřich Hudeček, zakladatel firmy HUDYsport
 • Aleš Novák, grafik, cestovatel
 • Petr Laštovička, HUDY reklamační technik, lezec, cestovatel
 • Simona Ulmonová, šéfredaktorka HUDY blogu, lezkyně
 • Jirka Novák, skialpinista, běžec, cestovatel, lezec
Odebírat

Pin It on Pinterest